Νέα συστήματα σχεδιασμού συρόμενες

13.10.2016
Νέα συστήματα σχεδιασμού 
συρόμενες
KERAGLASS παρουσιάζει τις τελευταίες ντους περίβλημα και την οθόνη μοντέλα. Το έργο μιας ομάδας νέων σχεδιαστών ανταποκριθεί στις προσδοκίες της εταιρείας και για άλλη μια φορά απέδειξε καινοτόμο πνεύμα KERAGLASS
ειδήσεις