στοά λεκάνη ντους

κατώφλι από τεχνικής πέτρα
κατώφλι από τεχνικής πέτρα
κατώφλι της τεχνικής πέτρα
κατώφλι της τεχνικής πέτρα
Technical stone threshold
Shower tray all over the stone threshold and tile floor
Technical stone threshold
Technical stone threshold
Construction of a tile tray in place of an old bathtub
Replacement of old shower tray and shower with new tile and stone
Replacement of old shower tray and shower with new tile and stone
Replacement of old shower tray and shower with new tile and stone
Replacement of old shower tray and shower with new tile and stone
Replacement of old shower tray and shower with new tile and stone