κατώφλι από αρκετά μέρη

μοντέλο: κατώφλι από αρκετά μέρη

Τάστα τεχνικές και πέτρα μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα μέρη. Κατά συνέπεια, η τιμή είναι διαφορετική. Όριο Θεραπευτής είναι πιο ακριβό για τη μεγαλύτερη σπατάλη και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε από τα μέρη. Κατά τη συναρμολόγηση και συγκόλληση επιλέξετε ένα ενέματα κοντά στο χρώμα πέτρα και ματίσματος λιγότερο ορατές.
 

 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
0895320159
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
τηλέφωνο:
E-mail:
σχόλιο:
έτοιμο Έργα κατώφλι από αρκετά μέρη